The Visible Component - We Bring Podsmehnu To Life.

Män från mars kvinnor från venus.

Ibland vore det verkligen bra med en ordbok för män och kvinnor. Det är förvånande att se hur lite man ibland förstår av det ens partner säger trots att man levat tillsammans under många, många år. Man tycker att man vet allt om varandra och sedan plötsligt tar de upp en sak som man inte alls trodde var typiskt för den personen och när man börjar prata om det så är det helt plötsligt som att man inte alls förstår varandra. Det är på allvar som att män är från mars och kvinnor från venus som det står i boken.